top of page
İmza Atan Adam

Vergi ve Muhasebe Eğitim Hizmetlerimiz

Aydınlık Bir Ofiste Birlikte Çalışmak

Vergi ve Muhasebe Eğitim Hizmetlerimiz

Vergi mevzuatımızda sıkça yapılan düzenlemeler, şirketlerin bünyesindeki muhasebe ve vergi departmanındaki çalışanların bu düzenlemeleri takip etmesini gerektirir. Ancak düzenlemelerin yalnızca takip edilmesi yeterli olmayıp, ayrıca bu düzenlemelere nüfuz edilmesi gerekmektedir. Şirketler bunu sağlamak için çoğu zaman profesyonel destek alma yolunu seçerler. Muhasebe ve vergi departmanında çalışanlara yönelik vergi ve muhasebe alanında verilecek eğitimler, bu bölümdeki iş kalitesini artıracağı gibi, olası hatalı işlemlerinde önüne geçmektedir.

Müşavirliğimiz tarafından vergi ve muhasebe alanında sunduğumuz eğitim hizmetlerine aşağıda yer verilmiştir:

 • Vergi kanunları ve idari düzenlemelere yönelik genel eğitim,

 • KDV iade eğitimi,

 • Ar-Ge ve Teşvik Mevzuatına yönelik eğitim,

 • Transfer fiyatlandırması, Örtülü Sermaye ve Kontrol Edilen Kurum Kazancı müesseselerine yönelik eğitim,

 • Şirket öz kaynaklarının güçlendirilmesine yönelik eğitim,

 • Vergisel risk denetimi eğitimi,

 • Şirket yeniden yapılandırmalarına (birleşme, bölünme ve tür değiştirme) yönelik eğitim,

 • Dönem sonu muhasebe işlemleri ve değerleme eğitimleri,

 • Genel muhasebe ve mali tablo analizi eğitimi,

 • Maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi eğitimi,

 • Vergi inceleme sürecine yönelik danışmanlık hizmeti.

bottom of page