top of page
İmza Atan Adam

VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

Ofiste El Sıkışma

VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

Türk vergi sistemi dinamik bir yapıya sahip olup, sürekli gelişim ve değişim içerisindedir. Vergi kanunlarında sıkça yapılan değişimler bir tarafa, günümüzde bir çok konuda yapılması gereken vergisel işlemleri Vergi İdaresi tarafından verilen görüşler yönlendirmektedir. Bu durum önceki yıllarda yapılan vergisel işlemlerden dolayı, ilerleyen süreçte vergi ve cezalarla karşı karşıya kalma riskini doğurmaktadır. Şirketlerin iş ve işlemlerini ilgilendiren vergisel düzenlemelere hızlı ve doğru bir şekilde uyum sağlayabilmeleri ve yapılacak iş ve işlemler sonucu ortaya çıkabilecek vergisel riskler hakkında bilgi sahibi olabilmeleri, bu konuda profesyonel bir destekle mümkündür.

Diğer taraftan vergi mevzuatı ile şirketlere sağlanan istisna, muafiyet, indirim vb. teşvikler hakkında bilgilendirmeler, gerçekleştirilecek iş ve işlemler ile yapılacak yatırımlara ilişkin kararları doğrudan etkilemektedir. Söz konusu teşviklerin birçoğunun dağınık bir mevzuat dahilinde sunulması, bu kapsamda yapılacak işlemlerin sıkı ve kapsamlı kontrolünü gerektirir.

Müşavirliğimiz tarafından vergisel danışmanlık kapsamında sunduğumuz hizmetlere aşağıda yer verilmiştir:

 • Vergi Mevzuatı kapsamında sağlanan istisna, indirim ve mahsup uygulamalarına yönelik danışmanlık hizmeti

 • Özkaynak yatırımlarında ortaya çıkacak risklerin önlenmesi ve bu kapsamda sağlanacak teşviklere yönelik danışmanlık hizmeti,

 • Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerine ilişkin danışmanlık hizmeti,

 • Şirket satın alma, birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemlerine yönelik danışmanlık hizmeti,

 • Teşvik Mevzuatı kapsamında sağlanan desteklere yönelik danışmanlık hizmeti,

 • Transfer fiyatlandırması, Örtülü Sermaye ve Kontrol Edilen Kurum Kazancı müesseselerine yönelik danışmanlık hizmetleri,

 • Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarına yönelik danışmanlık hizmeti

 • Vergisel Risk Denetimi,

 • Vergi inceleme sürecine yönelik danışmanlık hizmeti.

 • Youtube
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page