top of page
İmza Atan Adam

Teşvik Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Aydınlık Bir Ofiste Birlikte Çalışmak

Teşvik Danışmanlığı Hizmetlerimiz

finans

Cari açığın azaltılması, ithalat bağımlılığı yüksek olan malların üretiminin artırılması, orta ve yüksek teknolojili ürünlerin artırılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla bu kapsamdaki yatırımlara 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile bir takım destekler sunulmuştur. Yatırım teşvik sistemiyle;

  • Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti,

  • Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, İndirimli Kurumlar Vergisi İmkanı, Sigorta Primi İşveren ve İşçi Hissesi Desteği, Faiz ve Kar Payı Desteği, Yatırım yeri tahsisi,

  • Öncelikli Yatırımların Teşviki Uygulamaları kapsamında; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, İndirimli Kurumlar Vergisi İmkanı, Sigorta Primi İşveren ve İşçi Hissesi Desteği, Faiz ve Kar Payı Desteği, Yatırım yeri tahsisi,

  • Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulamaları kapsamında; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, İndirimli Kurumlar Vergisi İmkanı, Sigorta Primi İşveren ve İşçi Hissesi Desteği, Faiz ve Kar Payı Desteği, Yatırım yeri tahsisi ve KDV İade imkanı,

  • Cazibe merkezleri programı ile görece az gelişmiş̧ bölgelerde yatırım ortamının canlandırılarak üretim, istihdam ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, İndirimli Kurumlar Vergisi İmkanı, Sigorta Primi İşveren ve İşçi Hissesi Desteği, Faiz ve Kar Payı Desteği, Yatırım yeri tahsisi ve Enerji Desteği,

sunulmaktadır.

 Bunun dışında hamle programı kapsamına giren stratejik yatırımlar ile proje bazlı teşvik uygulamalarıyla benzer vergisel teşviklere ilaveten TÜBİTAK AR-Ge desteği ve KOSGEB KOBİ desteği sunulmaktadır.

Profesyonel danışmanlığımız altında söz konusu desteklerden yararlanılmasını sağlamaktayız.

  • Youtube
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page