top of page
İmza Atan Adam

Şirket Yeniden Yapılandırma Hizmetlerimiz

Aydınlık Bir Ofiste Birlikte Çalışmak

Şirket Yeniden Yapılandırma Hizmetlerimiz

Günümüzde şirketler sinerji, ölçek ekonomilerinden yararlanma, büyüme, esnek bir yapıya kavuşma v.b. nedenlerle yeniden yapılandırma yollarına başvurmaktadır. Mali ve vergisel avantajları nedeniyle başvurulan yeniden yapılandırma yöntemlerinden en sık başvurulanları şirket birleşme, bölünme ve tür değiştirmeleridir. Söz konusu işlemler bünyesinde hem ticaret hukuku hemde vergi hukuku yönünden çok detaylı prosedürler içerdiğinden, bu işlemlerin konusunda uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Aksi takdirde yapılandırma işlemi ile sağlanmak istenen avantajın kaybı yanında, önemli miktarda mali ve vergisel yüklerin altında kalınması muhtemeldir.

Sahip olduğumuz tecrübe ile Müşavirliğimizce

  • Şirket birleşmeleri,

  • Şirket bölünmeleri ve

  • Şirket tür değiştirmeleri konusunda

vergisel danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

  • Youtube
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page