top of page
İmza Atan Adam

KDV İadesi Hizmetlerimiz

Aydınlık Bir Ofiste Birlikte Çalışmak

KDV İadesi Hizmetlerimiz

KDV iadesi hizmetiyle, vergi kanunları çerçevesinde nakden veya mahsuben alınabilecek KDV tespit edilerek vergi iadesinin hazırlık, raporlama ve tahsilini içeren süreç yönetilmektedir. KDV iade sürecinin hızlı ve sağlıklı bir şekilde tamamlanması, paranın zaman değeri göz önüne alındığında şirketler açısından çok önemlidir. Hızlı ve sağlıklı bir iade süreci ile iade alacağının enflasyon karşısındaki değer kaybı önlendiği gibi, ortaya çıkması muhtemel fırsat maliyeti düşürülecek, teminatlı iadelerde katlanılan ilave maliyet minimize edilebilecektir.

Müşavirliğimiz tarafından verilen KDV iade hizmetlerine aşağıda yer verilmiştir:

 • İhracat iadelerine yönelik sürecin yönetilmesi,

 • İhraç kayıtlı teslimlerde tecil-terkin uygulaması sonucu ortaya çıkacak iadelere yönelik sürecin yönetilmesi,

 • İndirimli orana tabi teslimler nedeniyle ortaya çıkacak iadelere ilişkin sürecin yönetilmesi,

 • Tevkif yoluyla kesilen KDV nedeniyle ortaya çıkan iadelere ilişkin sürecin yönetilmesi,

 • Bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya nedeniyle ortaya çıkan iadelere ilişkin sürecin yönetilmesi,

 • Serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ile roaming hizmetleri nedeniyle ortaya çıkacak iadelere ilişkin sürecin yönetilmesi,

 • KDV Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında talep edilecek iadelere ilişkin sürecin yönetilmesi

 • KDV Kanununun diğer maddeleri kapsamındaki iade süreçlerinin (diplomatik istisna, büyük yatırımlarda iade vs.) yönetilmesi,

 • Fazla veya yersiz ödenen KDV tutarlarının vergi idaresinden tahsiline yönelik sürecin yönetilmesi,

 • İadeler için gerekli olan “Gümrük Beyanname ve Satış/Hizmet fatura listeleri”, “indirilecek KDV”, “Yüklenilen KDV” ve “İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu” liste ve tabloların hazırlanması ve iadeye konu belgelerin kontrolü,

 • İade tutarının sağlıklı bir şekilde tespiti için gerekli karşıt incelemelerin yapılması,

 • Üretim işletmelerinde iade tutarının sağlıklı bir şekilde tespiti için gerekli randıman hesaplamalarının yapılması,

 • KDV İadesi Tasdik Raporunun hazırlanması ve Vergi Dairesine teslimi

 • Vergi Dairesi ile yapılan yazışmalar doğrultusunda talep edilen ilave bilgi ve belgelerin sağlanması,

 • Teminat çözüm işlemlerine ilişkin sürecin takibi.

 • Youtube
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page