top of page
İmza Atan Adam

AR-GE Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Aydınlık Bir Ofiste Birlikte Çalışmak

AR-GE Danışmanlığı Hizmetlerimiz

mali müşavir

Şirketlerin araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri 5746 Sayılı Kanun ile 4691 Sayılı Kanunla sunulan bir takım desteklerle teşvik edilmektedir. Bu kapsamda;

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile 5746 sayılı Kanunda sayılan araştırma, yenilik ve tasarım projelerine,

 • Bu kapsamda yapılan harcamaları yasal defterde amortisman yoluyla giderleştirme imkanının yanında ayrıca beyanname üzerinden de indirme imkanı,

 • Söz konusu merkez ve projelerde çalışan personelin ücretleri üzerinden hesaplanan verginin % 80 ila % 95’inin muhtasar beyannamede tenzil edilme imkanı,

 • Söz konusu merkez ve projelerde çalışan personelin sigorta primi işveren hissesinin yarısının devlet tarafından karşılanma imkanı,

 • Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlarda damga vergisi istisnası,

 • Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşyaya, gümrük vergisi, fon, damga vergisi ve harç istisnası

Sağlanmaktadır.

Diğer taraftan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyette bulunan;

 • Yönetici şirketlerin bölgenin kurulması, yönetilmesi ve idare edilmesi kapsamında elde ettiği kazançlar,

 • Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar,

İstisnadır. Ayrıca bölgede faaliyette bulunan mükelleflere,

 • Gelir vergisi stopaj desteği,

 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 • Damga Vergisi ve Harç İstisnası,

 • İthal edilen eşyaya, gümrük vergisi, fon, damga vergisi ve harç istisnası,

 • Ve diğer destekler (Ücret desteği, kira desteği, atık su bedeli vs.)

sağlanmaktadır.

Profesyonel danışmanlığımız altında bu desteklerden yararlanmanızı sağlayarak size katma değer yaratmak bizi memnun edecektir.

 • Youtube
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page